ظرفیت تولیدی 300،000 مجموعه

با کنترل دقیق کیفیت و نوآوری محصول ثابت، SIDITE از رقابت شدید شدید خارج می شود.

ظرفیت تولید


ظرفیت تولید سالانه SIDITE به 300000 مجموعه می رسد. تمام تجهیزات و تکنولوژی تولید در بالای میدان خورشیدی قرار دارند. به عنوان مثال، ما تجهیزات پیشرفته ای را از ایتالیا وارد کردیم تا مطمئن شوید که لایه عایق چگالی آب با ظرفیت بالا و توانایی نگهداری گرم پایدار است.

با کنترل دقیق کیفیت و نوآوری محصول مداوم، SIDITE از رقابت های فدرال افزایش می یابد. این شرکت به خطوط تولید اتوماتیک پیشرفته معرفی می شود، شامل خط تولید اتوماتیک، خط اتوماتیک نقاشی و خشک کردن، خط تولید ماشینکاری چند ایستگاه، ایتالیا خط خط خط اتوماتیک فشار فوم خط خط اتوماتیک.