ظرفیت تولیدی 300،000 مجموعه

SIDITE اصرار بر اصل مشتری است خدا، ارائه مشتریان با قیمت مناسب و با کیفیت خوب است.